Děti na výletě

Nedatovaná fotografie nám přibližuje atmosféru pravděpodobně na školním výletě. Děti spolu s panem učitelem a všichni v dobré náladě. Fotografie má určitě vztah k naší oblasti, ale kdo je kdo, nevím. Možná 40. léta minulého století.

Myslím, že k této fotografii není co dodat.

Přece jenom jedna poznámka: Čistě hypoteticky by to mohly být děti z bezděkovské školy. Přijde mi, že by to mohlo být foceno nad školou v Bezděkově, někde na Petráku mezi Bezděkovem a Janoslavicemi. Dole údolí Rohelnice a lesní svahy nad Rohelnicí.

Dopraní nehoda u Tvrdkova – 1967

Fotografie dokumentují dopravní nehodu pravděpodobně z roku 1967 mezi Tvrdkovem a Horním Městem. Autobus vezl účastníky na Hornický den, jehož součástí bylo i sportovní dopoledne. Při nehodě došlo k vážným zraněním. Tatra 111 z místního statku jela fotbalistům pro dresy a její řidič před jízdou požil alkohol.

Zavražděná služka

Dívka stojící vpravo se jmenovala Marie Tomášková a pocházela z Lesnice. V roce 1937 byla zavražděna mezi Policí a Bezděkovem odmítnutým nápadníkem. Ostatní osoby jsou neznámé.

Přivítám jakékoli informace o osobách na této historické fotografii.

Dle sdělení Pavla Jedelského se nejmenovala Marie, ale Filoména (nar. 1920). V Lesnici byli také Franz Tomášek (1919) a Anna Tomášková (1924).

Moje poznámka: V kronice obce Police je uváděna jako Marie. Moje babička o ní vždy mluvila jako o Filoméně. Jáchym si prý celý trest odseděl a ještě v 80. letech minulého století žil v Dubicku.

Školní třída v Klopině v roce 1933

Školní třída v Klopině v roce 1933

Předkládám veřejnosti dvě identické fotografie, jedna černobílá, druhá kolorovaná.

Na fotografiích vidíme děti a učitele u klopinské školy v roce 1933.

V prostřední řadě úplně vpravo mladinká Anna Hlavatá z Bezděkova. Předpokládám č. p. 12. Sestra starého kováře, pana Hlavatého, bytem tamtéž. Anna později pracovala jako učitelka.

Pokud poznáte další osoby na fotografii, podejte prosím zprávu.

Fotografie zveřejněny s laskavým svolením paní Marie Urbáškové z Veleboře.

Budova obecního úřadu

Z obecní kroniky víme, že budova hasičské zbrojnice a obecní kanceláře byla dokončena na jaře 1934.

Podařilo se mi získat naprosto unikátní fotografii, o které jsem vůbec netušil, že existuje. Jedná se o fotografii Obecního úřadu a Hasičské zbrojnice. Tento snímek byl pořízen pravděpodobně někdy v druhé polovině 30tých let minulého století. Na dobu pořízení usuzuji z toho, že vlevo dole od vchodových dveří do úřadu, je již vidět postupující vlhkost na základu budovy.

Na štítu budovy vidíme letopočet 1933. Na zdi vlevo od vchodu do budovy je umístěna úřední deska na obecní vyhlášky. A před vraty zbrojnice stojí hasičská stříkačka pořízená v roce 1933.

Vůbec ale netuším, kdy byl k původní budově přistavěn pravý trakt.

Historickou fotografii Obecního úřadu mi věnoval pan Jindřich Kleibl ml., rodák z Bezděkova, za což mu tímto velmi děkuji.

Autorem druhé nedatované fotografie je V. Flášar

Sbírání kamenů na poli

Polní práce v Bezděkově

Prezentovaná fotografie pochází z Bezděkova a byla pravděpodobně pořízena v 60. letech minulého století. Podle terénní dispozice by se mohlo jednat o prostor nad domem č. p. 16 (dnes rodina Havlíčkova) na okraji Malého Bezděkova.

Bezděkovští občané pravděpodobně vybírají kameny z pole. Chudáci koně. Nejdříve jsem se domníval, že by se mohlo jednat o sběr řepy. Nikde ale není vidět chrást a i ta „řepa“ na povoze je jaksi nepravidelná. Takže skutečně asi sběr kamení.

Děvčata na motorce

Předkládám veřejnosti další unikátní fotografii z Bezděkova. Tento snímek byl pořízen v srpnu 1939 před bezděkovskou hospodou.

Na fotografii zleva vidíme tyto osoby:

Božena Kopová, provdaná za Hynka Hübnera.

Františka Hübnerová, svobodná, bezdětná. Mnozí z nás si ji ještě pamatujeme jako hospodskou Frantinu.

U třetí osoby zleva se má za to, že by se mohlo jednat o Jarmilu Drlíkovou, ale s největší pravděpodobností to bude jakási Slávka z lukavické hospody, provdaná za Boleslava Hübnera.

Stará paní u dveří je Františka Hübnerová.

Ve dveřích stojí její manžel Ignác Hübner.

Paní držící dítě je Anežka Hübnerová, provdaná Krobotová do Zábřeha. V náručí drží svého synka Stanislava Krobota.

Snímek pořídil manžel Anežky, pan Krobot.

Poznámka: Motorka je ČZ 175, pravděpodobně provedení Special. Jejím majitelem byl pan Krobot.