Matematický sešit Hynka (?) Hýbnera

Sešit mi zapůjčila paní Jena Preisová z Police. Sešit je uložen v Minimuzeu Police.