Jak to bylo se sbírkou na vlajku pro SSSR

Při vyhodnocování kusých či neúplných informací, může badatel snadno vyvodit zcela mylné či částečně nesprávné nebo zavádějící závěry. Když jsem publikoval sbírkovou listinu na vlajku pro SSSR, mylně jsem se domníval, že vlajka nebyla určena pro SSSR, zdálo se mi to prostě nelogické. Za pravděpodobnější jsem považoval, že za vybrané peníze měla být pořízena sovětská vlajka, která se při různých výročích vyvěšovala na budově obecního úřadu.

Když jsem se probíral listinami ve svém neuspořádaném archivu, našel jsem dva dokumenty, které osvětlují, že za tyto peníze pořízená vlajka, měla být skutečně darována Sovětskému svazu.

Všem občanům okresu Zábřeh!

Za nedlouho oslavíme s lidem Sovětského svazu a s pokrokovými lidmi celého světa 40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Pomoc a lásku Sovětského svazu, lásku a pozornost, se kterou se setkávají příslušníci našeho národa při návštěvě Sovětského svazu, chceme oplatit stejnou láskou a pozorností. Projevem této lásky bude vlajka, kterou chceme poslat po štafetě přátelství a míru 1957 lidu Sovětského svazu.

Věříme, že každý občan našeho okresu bude se chtít podílet na tomto daru.

Proto se okresní komise pro oslavy 40. výročí VŘSR obrací s výzvou na každého občana našeho okresu, aby přispěl dle svých možností na zakoupení a zhotovení této vlajky, která bude reprezentovat náš okres.

Obracíme se na naši školní mládež, pracující v našich továrnách i na polích o příspěvky!

Výše darů jednotlivých továren, JZD a škol bude zveřejňována.

Věříme, že i Vy přiměřeným darem vyjádříte lásku a dík našemu příteli, Sovětskému svazu.

Předseda ONV:             Za okresní komisi:             Ved. taj. OV KSČ

J. Keznikl v.r.                 K. Blecha v.r.                       Jar. Micka v.r.