Sešit na jazyk německý Hynka Hýbnera

Je zajímavé, že tento sešit obsahuje více cvičení českých, než německých.

Sešit mi zapůjčila paní Jena Presisová z Police. Sešit je uložen v Minimuzeu Police.