Domácí čistírna odpadních vod v Bezděkově na č. p. 31

Domácí čistírna odpadních vod na č. p. 31 byla instalována v červnu 2022. Přípravné a bagrovací práce byly provedeny týden předem.

Čistírnu vyrobila a nainstalovala firma TopolWater z Čáslavi. Typ čistírny: Topas S5 s pískovým filtrem a akumulační nádrží.