Vrtání studny na Levandulovém statku – 08.12.2022

První pokus o vrtání studny na Levandulovém statku

Dnešní krátká geovědní vycházka byla zaměřena na průzkum materiálu, který byl včera vynesen na povrch zemský při vrtání studny na Levandulovém statku v Bezděkově cca do hloubky 40 metrů.

Při prvotním zběžném průzkumu vyvrtaného materiálu se zdálo, že by se mohlo jednat o spraš, což je navátý klastický (úlomkovitý) sediment. Při podrobnějším zkoumání jsem zjistil, že materiál je velmi jemnozrnný a neobsahuje žádné, byť drobné klasty. Prostě extrémně jemný prášek.

Tedy vše nasvědčuje tomu, že se jedná o železitou okrovou hlinku, která byla v blízké lokalitě zvané Schubertův důl těžena firmou Schubert z Bezděkova a používána k výrobě okrových hlinitých barev. V blízkém okolí je několik železnorudných ložisek typu Lahn-Dill.

Zajímavost: Dle názoru archeologů již příslušníci některých pravěkých kultur chodili k Bezděkovu pro tyto okrové hlinky a ke Svinovu u Mohelnice pro grafit. Obě suroviny pak využívali k výrobě svých keramických nádob.

Poznámka na okraj: Firma Schubert měla na hlinku specializovanou sušárnu. Tuto já ovšem nemám a tak zajištěné vzorky suším v troubě. To zas bude doma cirkus, až se manželka vrátí z práce.