Sbírka na vlajku pro SSSR

V říjnu 1957 se v naší obci konala sbírka na sovětskou vlajku. Sbírková listina je nadepsána „Sbírka na vlajku pro SSSR“, ale to „pro“ si nemůžeme vykládat tak, že nová vlajka byla zaslána do Sovětského svazu. Za vybrané peníze byla nově pořízená vlajka SSSR pravděpodobně při různých výročích vyvěšována na budově tehdejšího obecního úřadu.

Podívejme se nyní na to, jak odpovědně k této sbírce naši občané přistupovali.

Hašková Marie

10.00.-

Drlíková Jar.

5.00.-

Sitová

10.00.-

Kleiblová M.

5.00.-

Schubertová F.

5.00.-

Krumpová

5.00.-

Krmela V.

5.00.-

Anežka Hlavatá

5.00.-

Hübnerová Franti.

5.00.-

Horníčková

5.00.-

Kvapil Jan

5.00.-

Flášar Antonín

5.00.-

Kleibl Josef

3.00.-

Kleibl Jindřich

3.00.-

Hlavatý

6.00.-

Berková Emilie

5.00.-

Vachutková

5.00.-

Kunert Karel

5.00.-

Kleibl Jan 19

5.00.-

Flášar

3.00.-

Sitová Marie

5.00.-

V. Lindner

10.00.-

Celkem

120.00.-

Vlastním originál uvedené listiny.