Úvod do historie Bezděkova – I.

Bezděkov (Bezdiek), rozkládá se 10 km severovýchodně od Mohelnice v kotlině mezi pahorky. Vesnice ta skládá se ze dvou částí: ze severní a jižní, jež jsou od sebe asi 3 minuty vzdáleny a polem odděleny. Severní část sluje Malý Bezděkov a to proto, že jest vyjma mlýn samým malým čili chudým lidem osazena. Jižní části praví se Velký Bezděkov a jsou tam mimo 5 chalupníků samí sedláci.

Bezděkov čítá 26 čísel a 178 obyvatelů českých. Řada domů na pravém břehu potoka Polejckého stojí na stráni dosti vysoké. Polejcký potok vtéká za Třeštinou do Moravy. Uprostřed obce stojí kaplička sv. Antonínu zasvěcená.

Cestou na západ Malým Bezděkovem vede vozová cesta do Svinova a na jih za Velkým Bezděkovem do Dubicka. Velký i Malý Bezděkov přifařeny jsou do Úsova, s nímž také poštovní spojení mají. Přiděleny jsou ku škole klopinské.

Obyvatelé živí se polním hospodářstvím, chovem dobytka a chudina trháním šišek, jež překupníkům ve městě prodává.

In: Hejtmanství Zábřežské, Sestavil František Poštulka, učitel v Postřelmově, 1893, Nákladem učitelského spolku šumbersko – zábřežského. Knížecí arcibiskupská knih- a kamenotiskárna v Olomouci, str. 65 – 66.