Slohové cvičení Františky Hýbnerové

Můj životopis

Jmenuji se Františka Hýbnerová; narodila jsem se 13. října 1913 v Bezděkově u Úsova. Můj otec Hynek Hýbner jest hostinský. Matka jmenuje se Františka Hýbnerová, rozená Šoustalová. Mám ještě tři sourozence, sestru a dva bratry. Největší událostí v mém dětství byl začátek školy. Školu obecnou vychodila jsem v obci Polici, kde navštěvovala jsem dvoutřídní smíšenou obecnou školu od r. 1920 – 1925. Od toho roku vstoupila jsem do měšťanky a chodím do druhé třídy.

Opsáno ze školního slohového sešitu Františky Hýbnerové. Sešit není datován, ale lze dovodit, že mohl být veden ve školním roce 1926/1927.

Sešit mi zapůjčila paní Jena Preisová z Police.