Amatérské divadlo v Bezděkově

O tom, že se i v naší obci hrálo divadlo, se toho již moc neví. Snad jen nejstarší pamětníci si vzpomenou. O amatérském divadle v Bezděkově se bohužel nedochovaly ucelenější informace, jen kusé a strohé útržky.

V publikaci Místopis českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, str. 65, lze najít jen stručnou poznámku o tom, že v roce 1955 byl zásluhou učitele Lindnera v obci založen divadelní soubor a odehrála se tato představení:

1955

Tvrdohlavá žena

Sněhurka, zvířátka a sedm mužíčků

1956

Statky zmatky

Naštěstí se mi podařilo před mnoha léty před úplným zničením zachránit několik unikátních dokumentů o divadle v Bezděkově a tak tyto zajímavé doklady o ochotnické činnosti v naší obci budou součástí dalšího příspěvku.

Stručně k výše uvedeným hrám:

Tvrdohlavá žena (1849) – napsal Josef Kajetán Tyl, český dramatik, režisér, herec, překladatel, divadelní kritik, spisovatel a novinář,

Sněhurka, zvířátka a sedm mužíčků (1948) – napsal František Hrubín, český spisovatel, básník a dramatik,

Statky – zmatky (1909) – napsal Jozef Gregor Tajovský, slovenský spisovatel – prozaik, dramatik a básník.

 

Slohové cvičení Františky Hýbnerové

Můj životopis

Jmenuji se Františka Hýbnerová; narodila jsem se 13. října 1913 v Bezděkově u Úsova. Můj otec Hynek Hýbner jest hostinský. Matka jmenuje se Františka Hýbnerová, rozená Šoustalová. Mám ještě tři sourozence, sestru a dva bratry. Největší událostí v mém dětství byl začátek školy. Školu obecnou vychodila jsem v obci Polici, kde navštěvovala jsem dvoutřídní smíšenou obecnou školu od r. 1920 – 1925. Od toho roku vstoupila jsem do měšťanky a chodím do druhé třídy.

Opsáno ze školního slohového sešitu Františky Hýbnerové. Sešit není datován, ale lze dovodit, že mohl být veden ve školním roce 1926/1927.

Sešit mi zapůjčila paní Jena Preisová z Police.