Budova obecního úřadu

Z obecní kroniky víme, že budova hasičské zbrojnice a obecní kanceláře byla dokončena na jaře 1934.

Podařilo se mi získat naprosto unikátní fotografii, o které jsem vůbec netušil, že existuje. Jedná se o fotografii Obecního úřadu a Hasičské zbrojnice. Tento snímek byl pořízen pravděpodobně někdy v druhé polovině 30tých let minulého století. Na dobu pořízení usuzuji z toho, že vlevo dole od vchodových dveří do úřadu, je již vidět postupující vlhkost na základu budovy.

Na štítu budovy vidíme letopočet 1933. Na zdi vlevo od vchodu do budovy je umístěna úřední deska na obecní vyhlášky. A před vraty zbrojnice stojí hasičská stříkačka pořízená v roce 1933.

Vůbec ale netuším, kdy byl k původní budově přistavěn pravý trakt.

Historickou fotografii Obecního úřadu mi věnoval pan Jindřich Kleibl ml., rodák z Bezděkova, za což mu tímto velmi děkuji.

Autorem druhé nedatované fotografie je V. Flášar

Boleslav Hübner

Boleslav Hübner se narodil roku 1907 na č. p. 2 ve Velkém Bezděkově – bývalá hospoda. Po celý profesní život se věnoval kantořině. Byl dlouholetým učitelem a později ředitelem Základní školy v Hanušovicích. Z jeho pozůstalosti se v Bezděkově zachovaly pouze dva dokumenty. Kresba tužkou (pravděpodobně nějaké školní cvičení) a čtenářský průkaz – Legitimace Husovy knihovny Národní jednoty – veřejné knihovny hlavního města Olomouce.

Sbírání kamenů na poli

Polní práce v Bezděkově

Prezentovaná fotografie pochází z Bezděkova a byla pravděpodobně pořízena v 60. letech minulého století. Podle terénní dispozice by se mohlo jednat o prostor nad domem č. p. 16 (dnes rodina Havlíčkova) na okraji Malého Bezděkova.

Bezděkovští občané pravděpodobně vybírají kameny z pole. Chudáci koně. Nejdříve jsem se domníval, že by se mohlo jednat o sběr řepy. Nikde ale není vidět chrást a i ta „řepa“ na povoze je jaksi nepravidelná. Takže skutečně asi sběr kamení.

Vrtání studny na Levandulovém statku – 08.12.2022

První pokus o vrtání studny na Levandulovém statku

Dnešní krátká geovědní vycházka byla zaměřena na průzkum materiálu, který byl včera vynesen na povrch zemský při vrtání studny na Levandulovém statku v Bezděkově cca do hloubky 40 metrů.

Při prvotním zběžném průzkumu vyvrtaného materiálu se zdálo, že by se mohlo jednat o spraš, což je navátý klastický (úlomkovitý) sediment. Při podrobnějším zkoumání jsem zjistil, že materiál je velmi jemnozrnný a neobsahuje žádné, byť drobné klasty. Prostě extrémně jemný prášek.

Tedy vše nasvědčuje tomu, že se jedná o železitou okrovou hlinku, která byla v blízké lokalitě zvané Schubertův důl těžena firmou Schubert z Bezděkova a používána k výrobě okrových hlinitých barev. V blízkém okolí je několik železnorudných ložisek typu Lahn-Dill.

Zajímavost: Dle názoru archeologů již příslušníci některých pravěkých kultur chodili k Bezděkovu pro tyto okrové hlinky a ke Svinovu u Mohelnice pro grafit. Obě suroviny pak využívali k výrobě svých keramických nádob.

Poznámka na okraj: Firma Schubert měla na hlinku specializovanou sušárnu. Tuto já ovšem nemám a tak zajištěné vzorky suším v troubě. To zas bude doma cirkus, až se manželka vrátí z práce.