Boleslav Hübner

Boleslav Hübner se narodil roku 1907 na č. p. 2 ve Velkém Bezděkově – bývalá hospoda. Po celý profesní život se věnoval kantořině. Byl dlouholetým učitelem a později ředitelem Základní školy v Hanušovicích. Z jeho pozůstalosti se v Bezděkově zachovaly pouze dva dokumenty. Kresba tužkou (pravděpodobně nějaké školní cvičení) a čtenářský průkaz – Legitimace Husovy knihovny Národní jednoty – veřejné knihovny hlavního města Olomouce.