Boleslav Hübner

Boleslav Hübner se narodil roku 1907 na č. p. 2 ve Velkém Bezděkově – bývalá hospoda. Po celý profesní život se věnoval kantořině. Byl dlouholetým učitelem a později ředitelem Základní školy v Hanušovicích. Z jeho pozůstalosti se v Bezděkově zachovaly pouze dva dokumenty. Kresba tužkou (pravděpodobně nějaké školní cvičení) a čtenářský průkaz – Legitimace Husovy knihovny Národní jednoty – veřejné knihovny hlavního města Olomouce.

Děvčata na motorce

Předkládám veřejnosti další unikátní fotografii z Bezděkova. Tento snímek byl pořízen v srpnu 1939 před bezděkovskou hospodou.

Na fotografii zleva vidíme tyto osoby:

Božena Kopová, provdaná za Hynka Hübnera.

Františka Hübnerová, svobodná, bezdětná. Mnozí z nás si ji ještě pamatujeme jako hospodskou Frantinu.

U třetí osoby zleva se má za to, že by se mohlo jednat o Jarmilu Drlíkovou, ale s největší pravděpodobností to bude jakási Slávka z lukavické hospody, provdaná za Boleslava Hübnera.

Stará paní u dveří je Františka Hübnerová.

Ve dveřích stojí její manžel Ignác Hübner.

Paní držící dítě je Anežka Hübnerová, provdaná Krobotová do Zábřeha. V náručí drží svého synka Stanislava Krobota.

Snímek pořídil manžel Anežky, pan Krobot.

Poznámka: Motorka je ČZ 175, pravděpodobně provedení Special. Jejím majitelem byl pan Krobot.